Kwaliteit van leven
De beweging die nodig is komt onder andere voort uit een toename in de complexiteit van de zorg, effecten van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meer aandacht voor positieve gezondheid en kwaliteit van leven. De uitdaging voor zorgorganisaties is om voortdurend in balans te zijn met de maatschappij en omgevingsfactoren. Het uitgangspunt van Triptiek is dat deze beweging wordt gefaciliteerd en niet gemanaged. De rol van het management is 'moving between and travelling' in plaats van 'sitting and reigning at the top'.

 

Betekenis geven
Het is goed ons te realiseren dat voor het veranderen van gedrag en processen meer nodig is dan enkel het geven van informatie door het management. Het gaat vooral om betekenis geven in het grote geheel, aan de maatschappelijke context en ons aller bestaansrecht Als de menswaarden voorop staan dan klopt het systeem (binnen kaders en efficiënt). Geef alle betrokkenen een stem, ook zij met de 'oude' denkbeelden. Heb het erover en wees eerlijk in taal en kaders. Organiseer tegenspraak. Triptiek beschouwt weerstand tegen de verandering/doorontwikkeling als het op gang komen van de 'verander/ontwikkelmotor'.

Info

Postadres:
Willem Schiffstraat 5
6525 BP Nijmegen