Interim- en projectmanagement

 

  • Interimmanagement
    Om adequaat in te spelen op een snel veranderende marktsituatie, om knelpunten in uw organisatie weg te nemen, of een duurzame organisatiestructuur te implementeren is het tijdelijk inzetten van een interim manager een goede keuze. Wij kijken met een onafhankelijke blik naar uw organisatie, en nemen de noodzakelijke maatregelen om processen te verbeteren. Doortastend en effectief, met een frisse blik en vernieuwende ideeën.

  • Projectmanagement
    Triptiek Projectmanagement kan uitkomst bieden in situaties waarbij er op korte termijn extra (management)capaciteit nodig is. Bijvoorbeeld om geplande projecten of activiteiten te ontwikkelen. Of juist om lopende projecten te versnellen en tot een succesvolle afronding te brengen. In onze dienstverlening staat een persoonlijke benadering van de opdrachtgever en betrokkenheid bij diens organisatie centraal.

  • Interim Bestuur
    De veranderingen in de ouderenzorg gaan razendsnel. Zeker in bestuurlijke overgangssituaties kan het voor organisaties van het grootste belang zijn om niet achterop te raken en door te gaan met de noodzakelijke visie- en strategieontwikkeling en de implementatie van al ingezette ontwikkelingen. Triptiek heeft die visie en de benodigde ervaring in strategieontwikkeling en leidinggeven aan ingrijpende veranderprocessen.

Info

Postadres:
Willem Schiffstraat 5
6525 BP Nijmegen