Leergang Een Goed Gesprek


Een Goed Gesprek

Te simpel voor woorden...? Een feest om te leren.

Een goed gesprek voeren, het lijkt zo eenvoudig. Praten kunnen we allemaal, luisteren is soms al wat moeilijker.

 

Maar een écht goed gesprek? Met cliënten, familie, collega's? Dat is afstemmen, invoegen, erkennen, inleven, onderzoeken. Al je zintuigen inzetten, jezelf en de ander willen leren kennen. Dat vraagt sensitiviteit, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, grenzen opzoeken en respecteren. Dat is voelen met je ogen, luisteren met je hart, kijken met je vingers...

 

Een goed gesprek, dat is een kernkwaliteit voor professionals in welke sector dan ook. Het is de sleutel tot samenwerking!

 

Een goed gesprek voeren is een kunde, een vak. Misschien wel een kunst, omdat er zoveel creativiteit en sensitiviteit bij komt kijken. Een goed, professioneel gesprek voeren gaat niet vanzelf, maar is een feest om te leren.

 

De modules gaan in op de verschillende soorten gesprekken waar een professional mee te maken krijgt: kennismaking, conflict, onderhandeling (bv. in de zorgtriade), feedback geven en ontvangen, multidisciplinair overleg, teamoverleg, resultaatgerichte afspraken, coaching, intervisie, enz.

 

Aan de basis van de leergang liggen belangrijke thema's als het:

  • ontwikkelen van inzicht in de context van de gesprekspartners
  • vermogen tot zelfkennis en zelfreflectie
  • omgaan met de eigen emoties, waarden en oordelen en die van de gesprekspartners
  • herkennen van patronen in het eigen gedrag en dat van de gesprekspartner
  • waar mogelijk of nodig aan de orde stellen of doorbreken van die patronen
  • achterhalen van de wensen, verwachtingen en behoeften van alle gesprekspartners
  • nemen en houden van de regie in gesprekken
  • vaststellen van en vasthouden aan de bedoeling van het gesprek

In de modules worden de verschillende gespreksvormen getraind aan de hand van filmfragmenten, eigen casuïstiek en 'real-life' situaties.

 

Neem voor meer informatie over de opzet, inhoud en mogelijkheden van de leergang Een Goed Gesprek contact met ons op.

Info

Postadres:
Willem Schiffstraat 5
6525 BP Nijmegen