Ontwikkeling van organisatie, team, individu en leiderschap

 

 • Quickscan
  Analyse van organisaties en/of teams door middel van interviews en documentenonderzoek: hoe verhouden zich visie, beleid en praktijk in termen van kwaliteit van samenwerking en output.

 • Waarden
  Aan het licht brengen van de essentie van de organisatie en de onderliggende waarden. Duurzame implementatie van de bijbehorende gedragscode.

 • Organisatie-ontwikkeling
  Triptiek benadert organisatie-vraagstukken vanuit een systemisch perspectief: dragen het samenspel en de patronen tussen individuen en groepen binnen de organisatie nog bij aan het verwezenlijken van de werkelijke bedoeling van de organisatie? Triptiek ondersteunt organisaties bij het vinden van nieuwe vormen van samenwerking waardoor processen, protocollen en wetten weer ondersteunend worden in plaats van leidend.

  Onze aanpak bij doorontwikkeling van organisaties kenmerkt zich door een participerende werkwijze. We stellen ons niet op als externe beleidsadviseur, maar zoeken aansluiting bij en/of werken zo nauw mogelijk samen met betrokkenen in de organisatie om mede op basis van die praktijkervaringen zo passend mogelijk advies aan bestuur en management te kunnen geven.

 • Leiderschapsontwikkeling
  Procesbegeleiding, training en coaching bij het ontwikkelen van duurzaam samenwerkende en creatief denkende managers en leidinggevenden.

 • Teamontwikkeling
  Verantwoord en duurzaam overschakelen naar zo zelfstandig mogelijk werkende teams. Procesbegeleiding van teams waarbij de ontwikkeling stagneert of waarin conflicten de samenwerking in de weg staan.

 • Individuele ontwikkeling en professionalisering
  Coaching en supervisie

Info

Postadres:
Willem Schiffstraat 5
6525 BP Nijmegen