Triptiek Familiezorg


Wat is Familiezorg

Familiezorg geeft antwoord op verschillende actuele vragen in de zorg:

 • Als we vinden dat een cliënt/patiënt gebaat is om zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie te ontvangen, hoe regelen we dat dan?
 • Hoe voorkomen we dat mantelzorgers overbelast worden?
 • Hoe geven we praktisch vorm aan de maatschappelijk wens om meer zorgverantwoordelijkheid bij de cliënt/patiënt en de naast betrokkenen (familie + andere belangrijke 'informele' zorgers) te leggen?
 • Hoe reageren we adequaat op de maatschappelijke druk om de formele zorg flexibeler, maatwerk-gericht en minder duur te maken?

Familiezorg is ontwikkeld door dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer en het Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg als een psychosociale interventie om families en andere naast betrokkenen te ondersteunen en begeleiden bij hun mantelzorgsituatie en om hun welbevinden te stimuleren. Verschillende onderdelen uit de Methode Familiezorg zijn evidenced based.

Doel Familiezorg
Familiezorg stelt zich ten doel om zorgprofessionals en hun organisaties zodanig te ontwikkelen en versterken (empowerment) dat zij op hun beurt in staat zijn cliënten/patiënten en hun naast betrokkenen te stimuleren de eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Samenwerking tussen alle betrokkenen (cliënten/patiënten, familie en professionals), vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden en deskundigheid draagt in sterke mate bij aan optimale zorg en welbevinden.

 

Door middel van trainingen en borgingsactiviteiten leren zorgprofessionals effectief samen te werken met de cliënt/patiënt en zijn naast betrokkenen. Binnen deze zogenaamde zorgtriade stimuleert de zorgprofessional op basis van gelijkwaardigheid de open communicatie tussen alle betrokkenen. Verwachtingen en achterliggende zorgen, vragen en denkbeelden worden verhelderd waardoor de verantwoordelijkheid en het probleemoplossend vermogen van de cliënt/patiënt en zijn naast betrokkenen groeit en de belasting de draagkracht niet te boven gaat.

 

Visie Familiezorg

Familiezorg is geworteld in de systemische, contextuele filosofie: elk mens is onderdeel van een complex systeem van relaties met andere mensen. Een organisatie is zo'n systeem; een samenwerkingsverband van individuele mensen waarbij zowel de onderlinge relaties als ieders eigen context van invloed zijn op de organisatie als geheel.

Om zorgprofessionals in staat te stellen zich Familiezorg eigen te maken, is het van belang om álle medewerkers van de organisatie (het hele systeem) methodisch te trainen in het gebruik van de instrumenten van Familiezorg en hen op die manier de benodigde kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling eigen te laten maken.

Belangrijke thema's in de trainingen:

 • reflectie op en inzicht in het eigen handelen, grondslagen, rollen en posities
 • inzicht in de context en de grondslagen van cliënten/patiënten en hun families
 • samenwerken vanuit een waardebewuste houding en een oprechte wens tot invoegen, door middel van een effectieve gespreks- en onderhandeltechniek


Na de training volgt een op maat gesneden borgingstraject waarin de werkwijze van Familiezorg in de processen en de cultuur van de organisatie wordt verankerd. Om Familiezorg daadwerkelijk in de organisatie en in de hoofden en harten van de medewerkers te verankeren is het noodzakelijk dat de leiding van de organisatie het belang van Familiezorg actief uitdraagt.

 

Effecten Familiezorg

 • Toename van emotioneel, psychisch en sociaal welbevinden van cliënt/patiënt en hun naast betrokkenen
 • Betere zorg voor de cliënt/patiënt - Meer balans in de belasting van de mantelzorgers
 • Groei van probleemoplossend vermogen van alle betrokkenen
 • Meer helderheid over wensen en verwachtingen van alle betrokkenen door inzet van open communicatie
 • Erkenning van de zorg, belasting en inzet van alle betrokkenen
 • Meer eigen verantwoordelijkheid en werkplezier bij zorgprofessionals
 • In de werkwijze van organisaties zijn verantwoordelijkheid en kwaliteit leidend en protocollen ondersteunend

 

Triptiek en Familiezorg
De partners van Triptiek Samenwerkings-Ontwikkeling hebben veel ervaring in het systemisch/contextueel werken in organisaties. Zij schreven het boek Mijn vader hield niet van clowns. Familiezorg in BerneZorg: een welkom thuis!, een Best Practice waarin wordt beschreven hoe álle medewerkers van een organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg worden getraind in contextueel/relationeel werken. Het boek beschrijft verder hoe het borgingstraject is vormgegeven en wat de effecten zijn op cliënten/patiënten, hun familie, de zorgprofessionals en de organisatie als geheel.

 

Triptiek ondersteunt organisaties op het gebied van Familiezorg met informatieve workshops, intensieve trainingen en de procesbegeleiding van borgingstrajecten.

 

Deelnemers aan Triptiek-trainingen Familiezorg kunnen in aanmerking komen voor een certificaat van het Expertisecentrum Familiezorg.

Info

Postadres:
Willem Schiffstraat 5
6525 BP Nijmegen