Wat doet Triptiek

Ontwikkeling van organisatie, team, individu en leiderschap

Een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken. Zij zijn allen professional op hun eigen vakgebied en het is hun taak om vanuit verantwoordelijkheid en door middel van effectieve samenwerking met andere betrokkenen hun deskundigheid in te zetten ten behoeve de cliënt. Triptiek biedt verschillende mogelijkheden om organisaties te ondersteunen bij het overschakelen naar verantwoord en duurzaam samenwerken.
Lees meer >>

Ontwikkeling van medezeggenschap voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers

Medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers is, mede door de op stapel staande nieuwe wetgeving, voor veel zorgorganisaties een belangrijk punt van aandacht. Voor Triptiek zou wetgeving echter niet de belangrijkste drijfveer achter cliëntmedezeggenschap moeten zijn. Medezeggenschap van cliënten en hun naasten is op de eerste plaats een samenwerkingsvraagstuk. De onderliggende vraag daarbij is: Van wie is de zorg? Daaruit voort komen vragen als: Wat zou de invloed van een cliënt en zijn naasten op hun eigen zorg en de organisatie van die zorg moeten zijn? En hoe kunnen cliënten, naasten en professionals samenwerken aan het realiseren van de Beste Zorg?

Triptiek heeft veel ervaring met het ondersteunen van organisaties, teams, professionals, cliënten en hun vertegenwoordigers bij het ontwikkelen van als dan niet formeel georganiseerde medezeggenschap.

 Trainingen en workshops

Triptiek verzorgt trainingen en workshops in persoonlijke ontwikkeling en in alle vaardigheden op het gebied van communicatie en leiderschap die professionals nodig hebben om de samenwerking met cliënten/patiënten/familie/collega's zo optimaal mogelijk te maken.

Interim- en projectmanagement, Interim Bestuur

In de persoon van Patricia Bender biedt Triptiek jarenlange ervaring in het aansturen van zorg- en welzijnsorganisaties. Bij het versterken van het leiderschap en het begeleiden van veranderingen legt Triptiek de nadruk op de mensen die het werk uitvoeren. Het zijn immers de medewerkers die een organisatie kunnen bezielen en daarmee de organisatie kunnen ontwikkelen en versterken.
Lees meer >> 

Methode Familiezorg

Training, implementatie, borging en procesbegeleiding van zorg- en welzijnsorganisaties en -professionals teneinde de kwaliteit van zorg te vergroten door op context/relatiegerichte wijze te werken met zowel patiënten/cliënten als hun familie en andere naast betrokkenen. Deelnemers aan trainingen Familiezorg kunnen in aanmerking komen voor een certificaat van het Expertisecentrum Familiezorg. 
Lees meer >>

Leergang Een Goed Gesprek 

Een goed gesprek voeren, het lijkt zo simpel. Maar voor veel professionals in welke sector dan ook is het een  essentieel onderdeel van hun vak. Het is de sleutel tot samenwerking met cliënten/patiënten/familie/collega's en andere disciplines binnen de organisatie. De leergang Een Goed Gesprek biedt professionals alles wat nodig is om hun kennis en kunde in het maken en onderhouden van daadwerkelijk contact verder te ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van hun werk aanzienlijk te versterken. 
Lees meer >>

Lezingen

De partners van Triptiek vertellen in interactieve lezingen graag over hun visie en ervaringen op het gebied van samenwerking, communicatie en leiderschap voor organisaties en beroepskrachten in zorg en welzijn.

Info

Postadres:
Willem Schiffstraat 5
6525 BP Nijmegen