Werk in uitvoering

Zorgtriade

Ondersteuning bij Samenwerking in de Zorgtriade van een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking.


Supervisie

Individuele supervisietrajecten voor leerkrachten en directeuren basis- en voortgezet onderwijs.


Science Nurses

Begeleiding van team science nurses.


Teamontwikkeling

Teamontwikkeling van teammanagers in organisatie voor V&V


Module Communicatievaardigheden

Maria Roelofs verzorgt een module communicatievaardigheden in de scholing Acute (postoperatieve)Pijnbehandeling in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.


Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches

Maria Roelofs verzorgt de workshop 'De Verdraaide Professional, de kanariepietjes gaan van hun stokje' voor het LVSC-congres 2018.


Samenwerkingsvraagstuk

Maria Roelofs begeleidt het bestuur en de conservatoren van een historisch museum bij een samenwerkingsvraagstuk.


Teamontwikkeling

Maria Roelofs faciliteert en ondersteunt teamontwikkeling voor de opleiders van de UMC Utrecht Academie.


Scholing Coachingsvaardigheden

Maria Roelofs verzorgt vanaf mei 2018 de deskundigheidsbevordering voor senior begeleiders bij GGZ-organisatie Pro Persona.


Gastdocent HAN Masterprogramma

Patricia Bender is als gastdocent betrokken bij het Masterprogramma Management en Innovatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Thema's daarin o.a. Maatschappelijke Ontwikkelingen in het Sociaal Domein.


UKON/UNO

Het Universitair Kenniscentrum Nijmegen is een vakgroep ouderenzorg van het Radboudumc te Nijmegen. Het UNO is het onderzoekscentrum voor ouderenzorg aan de VU. Maria Roelofs helpt ouderenzorgorganisaties bij het implementeren in hun praktijk van kennis en programma's uit onderzoeken van het UKON en UNO. Tevens begeleidt zij een Masterclass Implementeren voor de bij het UKON aangesloten zorgorganisaties. Op de Vrije Universiteit te Amsterdam verzorgt Maria eveneeens een Masterclass Implementeren voor de zorgorganisaties die bij het UNO aangesloten zijn.


UMC Utrecht

Een verpleegkundige team vraagt ondersteuning bij het verbeteren van de samenwerking.


Radboud UMC

Opleiding monitoring (monitoren van de kwaliteit van de onderzoeken).


Expertisecentrum Familiezorg

Vanaf 2014 tot heden ondersteunen we, in opdracht van het Expertisecentrum Familiezorg, borgingstrajecten Methode Familiezorg bij verschillende locaties van een grote stedelijke organisatie voor ouderenzorg, revalidatie en thuiszorg.


Terug naar de bedoeling

Veel organisaties in de langdurige zorg realiseren zich dat ze de deskundigheid van hun professionals te weinig gebruiken. Zij zijn bij uitstek in staat om bij te dragen aan de bedoeling, de essentie van de zorg. Maar ze worden gehinderd door -vaak- onnodige regels, procedures, afspraken en protocollen. Triptiek begeleidt organisaties om meer en meer te gaan werken vanuit de bedoeling. Zo begeleidt Maria Roelofs momenteel een team bij een grote organisatie voor ouderenzorg in Brabant om te werken vanuit de bedoeling.


Zorg voor mantelzorger en familie

Voor de opleiding voor VGV verpleegkundigen in het Radboud UMC Health Academy, sectie verpleegkundig vervolgonderwijs verzorgen we deze module sinds najaar 2013.


Communicatie met patiënten en hun familie

Voor de opleiding IC- en Cardiac Care Verpleegkundigen van het Radboud UMC Health Academy verzorgen we vanaf het voorjaar van 2016 het onderdeel Communicatie met patiënten en hun familie. Het doel van dit opleidingsonderdeel is de verpleegkundigen te versterken in hun gespreksvaardigheden met mensen die plotseling in een acute zorgsituatie zijn beland.


Kleinschalig wonen en familiezorg

Triptiek Samenwerkings-organisatie in zorg en welzijn is in diverse organisaties betrokken bij vraagstukken om de zorg beter te laten aansluiten bij het hele familiesysteem. Om die zorg zo effectief mogelijk te organiseren kiezen organisaties steeds vaker voor kleinschalig wonen en zelforganiserende teams. De kernwaarde van deze organisaties wordt vaak verwoord onder het motto 'Samen Thuis'. Triptiek zet vaak de Methode Familiezorg in om professionals te leren Een Goed Gesprek te voeren met cliënten/bewoners en hun familie.

 

Info

Postadres:
Willem Schiffstraat 5
6525 BP Nijmegen